GOPS Giżycko: Dodatek osłonowy 2024

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w dniu 18 stycznia 2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacje oraz wniosek są dostępne na stronie internetowej – 
https://gopsgizycko.naszops.pl/n,dodatek-oslonowy-w-2024-r

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku)

Reklama