Giżycki UTW rozpoczyna 10 rok działalności

0

Inauguracja kolejnego, dziesiątego  już roku akademickiego GUTW, odbędzie się 30 września br. o godz. 12.00 w sali bankietowej Biłas i Synowie w Giżycku, Pasaż Portowy 2. Na inauguracji zostanie przedstawiony terminarz zajęć i plan wykładów.

Od następnego dnia chętni rozpocząć lub kontynuować naukę powinni udać się  do biura Centrum Profilaktyki w Urzędzie Miejskim pok. 4 c po fakturę i dopiero z opłaconym czesnym (kwota nie została zmieniona – 40 zł/osoba) będzie się można zgłosić do Klubu Seniora w celu zapisania się na poszczególne zajęcia. Początek zajęć 21 października.

Na nudę nie ma lepszego leku, niż Giżycki Uniwersytet III Wieku!

Giżycki UTW ma już skończone 9 lat  i cieszy się wciąż nie słabnącą popularnością. Rok 2019/20 będzie rokiem jubileuszowym – rozpoczynamy 10 rok działalności.  Od trzech lat liczba studentów utrzymuje się na poziomie ponad 300. W każdym semestrze dochodzi ok. 30 – 40  nowych osób, część bierze „urlop dziekański”  – czyli robi przerwę w nauce z powodów zdrowotnych lub innych.

Giżycka uczelnia dla seniorów działa w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, którą kieruje Ewa Ostrowska. W pracach na rzecz GUTW wspiera ją pracownik Klubu Seniora Anna Danilewicz. Głos doradczy mają również dwa „ciała” społeczne – Rada Programowa i Rada Słuchaczy. Patronem GUTW jest Burmistrz Giżycka. Celem działania Uniwersytetu  jest realizacja idei doskonalenia się przez całe życie oraz umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia wolnego czasu.  Uniwersytet umożliwia dokształcanie i rozwój zainteresowań wszystkim mieszkańcom Giżycka w wieku 50 +, nieczynnym zawodowo, niezależnie od dotychczasowego wykształcenia.

Zajęcia dla seniorów finansowane są głównie z budżetu miasta, studenci ponoszą jedynie symboliczną opłatę 40 zł za semestr. Część zajęć prowadzona  jest przez wolontariuszy. Głównym miejscem prowadzenia zajęć jest Klub Seniora przy ul. Królowej Jadwigi 9 b, część zajęć odbywa się także w MKIS Pełna Chata, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Ekomarinie, Miejskiej Bibliotece Publicznej, na salach sportowych, doraźnie w razie potrzeb korzysta się z sal w placówkach oświatowych.

Oferta dla studentów jest niezwykle bogata. Zajęcia organizowane są w ramach ogólnych wykładów – organizowanych raz na dwa tygodnie i kół zainteresowań. Tych ostatnich jest tak dużo, że pilny student może spędzić na uczelni czas praktycznie od poniedziałku do piątku od rana do późnego popołudnia. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie – są zajęcia sportowe, hobbystyczne, naukowe, artystyczne, lektoraty i zajęcia rozwijające pasję.

Wymieniając po kolei: zajęcia komputerowe, językowe – angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, turystyka,  nordic walking, boccia, gimnastyka z elementami aikido, qigong, taniec towarzyski, latino solo, rytmika, chór, piosenka biesiadna, literatura i film,  sekcja szachowa i brydż, fotografia, sztuki piękne, rękodzieło,  trzy sekcje teatralne (Formacja Teatralna na Luzie, sekcja etyki, Scena Słowa), pływanie, joga, salonik polityczny, gimnastyka umysłu i psychologia, sekcja gier towarzyskich, sekcja rowerowa, żeglarstwo, wędkarstwo, sekcja wolontariatu. Ogółem prawie 40 kół zainteresowań. Jest więc w czym wybierać i każdy znajdzie coś dla siebie. Przez cały rok organizowane są także wycieczki, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, imprezy integracyjne.

Studenci chętnie włączają się w życie kulturalne miasta, ale także reprezentują  swoje umiejętności sportowe i artystyczne na różnego rodzaju przeglądach w innych miastach.

W latach 2018 – 2019 realizowany był projekt „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu była Szkoła dla Dorosłych i Młodzieży w Alytusie, a partnerem – Gmina Miejska Giżycko, reprezentowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. W ramach projektu przeprowadzono szereg różnorodnych działań skierowanych do seniorów w Giżycku i Alytusie, m. in. zajęcia językowe dla seniorów (angielski, litewski, polski), zajęcia z nowoczesnych technologii, zajęcia psychologiczno-gerontologiczne, warsztaty artystyczne, zajęcia taneczne. Dodatkowo realizowany był program zdrowego stylu życia i program kulturalno-artystyczny. Seniorzy brali udział także w zajęciach z edukacji ekologicznej, historycznej i dziedzictwa kulturowego. Wymiana zaowocowała nie tylko efektami wymiernymi w postaci zdobytych umiejętności i wiedzy, ale przede wszystkim spowodowała, że zawiązały się przyjaźnie i seniorzy w Alytusie są mile widziani, podobnie w Giżycku chętnie witani są przyjaciele z Litwy.

Giżycki Uniwersytet III Wieku współpracuje z innymi UTW w województwie w ramach Porozumienia UTW Warmii i Mazur. W zakresie organizacji wykładów – z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Federacją Organizacji Socjalnych FOSa.

Ewa Ostrowska-Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze