DHL PARCEL Ełk – nawiążemy współpracę z PRZEWOŹNIKAMI z Giżycka do obsługi rejonu Giżycko i okolic

0

DHL PARCEL Ełk nawiążemy współpracę z PRZEWOŹNIKAMI z Giżycka do obsługi rejonu Giżycko i okolic

NASZA OFERTA:

Otrzymujesz:

 • stabilność współpracy oraz stałe zlecenia przewozowe,
 • atrakcyjne stawki, wynagrodzenie wypłacane regularnie co 14 dni,
 • pakiet startowy Kuriera – ubranie za 1 zł,
 • atrakcyjną ofertę na zakup paliw LOTOS, CIRCLE-K, ORLEN, BP
 • atrakcyjną ofertę na ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC (kompleksowa obsługa powypadkowa, samochód zastępczy),
 • dostęp do opieki medycznej oraz ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,
 • system bezpłatnych szkoleń,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • możliwość zakupu karty sportowej w atrakcyjnej cenie.

Masz szansę na:

 • nagrody w ramach konkursów na Super Kuriera i Kuriera Roku,
 • nagrody jubileuszowe,
 • prezenty z okazji narodzin dziecka, stypendia dla dzieci.

Pomożemy w:

 • założeniu działalności gospodarczej,
 • zakupie lub leasingu samochodu (atrakcyjne oferty wynegocjowane dla naszych przewoźników),
 • brandingu pojazdu (płatność rozłożona na dogodne raty)
 • krótko i długoterminowym wynajmie samochodu.

Nasze oczekiwania:

 • zarejestrowana działalność gospodarcza lub chęć rejestracji,
 • prawo jazdy kat B lub C,
 • samochód dostawczy (normą Euro 5 i wyższą, typu pickup, bus lub ciężarowy) lub chęć zakupu/leasingu.

Masz pytanie lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Tel : 608 006 303  lub  600 406 075

DHL Parcel Polska sp. z o.o. („DHL”) żąda podania jedynie takich danych osobowych, które są niezbędne do podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy. W szczególności DHL nie żąda przesyłania zdjęcia. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez DHL oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych. Przesłanie przez Ciebie zdjęcia, oznacza wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych nim objętych.

Jeśli przekazane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia w szczególności orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności ) DHL będzie przetwarzał w/w dane w związku z wymogami prawa pracy.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, napisz na adres podany w formularzu rekrutacyjnym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym w celu komunikacji z tym związanej, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego oraz – w uzasadnionych przypadkach – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem: www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html (zakładka: Kandydat do pracy (współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej np. rekrutacja na Przewoźnika)).

(Ogłoszenie płatne)