R e k l a m a

„Europejskie doskonalenie zawodowe” szczepionką na bezrobocie wśród młodych techników.

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku nie boi się wyzwań. Swoim uczniom oferuje praktyki zawodowe poza granicami kraju, przygotowując ich do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętu, zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Zachęca młodych ludzi do podejmowania wyzwań, nauki wybranego zawodu i wspiera na każdym etapie doskonalenia swoich umiejętności.

W latach 2018 – 2020 szkoła realizowała projekt „Europejskie doskonalenie zawodowe” w ramach POWER finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dwutygodniowe praktyki odbywały się w Sewilli w Hiszpanii. W przedsięwzięciu wzięło udział 40 uczniów oraz 4 nauczycieli z następujących profili kształcenia: technik informatyk, technik mechatronik, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych.

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i jakości pracy szkoły oraz zwiększenie szansy absolwentów technikum na europejskim rynku pracy. Uczestnicy mobilności kształcili swoje umiejętności praktyczne zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w hiszpańskich zakładach pracy, umiejętności językowe (w tym język zawodowy) oraz poznali kulturę i tradycję Hiszpanii.

Młodzież zapoznała się z metodami organizacji pracy i wymaganiami stawianymi pracownikom w hiszpańskich zakładach pracy. Pogłębiła kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne. Poznała zasady współpracy w międzynarodowej grupie, nawiązała kontakty i przyjaźnie z młodymi ludźmi w Hiszpanii.

Po odbyciu praktyki każdy uczestnik otrzymał certyfikat oraz Europass Mobilność.

Udział w projekcie ułatwi w niedalekiej przyszłości przejść uczniom z etapu nauki i praktyki szkolnej do etapu zatrudnienia na trudnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież uczestniczyła również w wycieczkach do: Kordoby, Granady, Rondy oraz Faro (w Portugalii), poznając dziedzictwo kulturowe Andaluzji.

Praktyki zagraniczne i współpraca z innymi państwami europejskimi jest jednym z priorytetów długofalowej strategii rozwoju ZSEiI w Giżycku.

Projekt przyczynił się do efektywnej nauki, pozwolił nabyć nowe umiejętności i wykorzystać umiejętności kluczowe niezbędne zarówno w edukacji jak i na europejskim rynku pracy. Młodzieży poznała system edukacji w kraju partnerskim oraz uwarunkowania funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyła się odpowiedzialności za własny rozwój oraz własną przyszłość. Poprzez realizację projektu uczniowie biorący w nim udział docenili wagę edukacji mobilnej, rozwinęli umiejętności niezbędne do świadomego funkcjonowania we współczesnej Europie oraz na coraz bardziej zróżnicowanym rynku pracy.

Partnerem po stronie hiszpańskiej był euroMind – instytucja, której wartość stanowią pracujący tam ludzie. EuroMind funkcjonuje w obszarze świadczenia usług edukacyjnych.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Beneficjent i realizujący: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Mickiewicza 27, 11 – 500 Giżycko Nazwa i nr projektu: „Europejskie doskonalenie zawodowe” ; POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-048818

Przyznane dofinansowanie: 76.544,00 €

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN

R e k l a m a
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze