Wolne miejsca na bezpłatne kolonie w Darłowie

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku posiada 10 miejsc na bezpłatne kolonie.

19 sierpnia 2022r. – 28 sierpnia 2022r.
Darłowo – województwo zachodniopomorskie

Pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku letniego mają dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku nie przekraczającym 18 lat:

  • objęte pieczą zastępczą,
  • pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywane,
  • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

W celu uczestnictwa dzieci w koloniach należy zgłosić się do Gops i wypełnić kartę kwalifikacyjną wraz z oświadczeniem. Ilość miejsc ograniczona. tel. 530 056 166

(GOPS Giżycko)

- R e k l a m a -