Uczniu potwierdź prawo do renty rodzinnej

0

Studenci i uczniowie, pobierający rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub opiekunie mają obowiązek  zawiadomić  ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie  nadpłaconego świadczenia.

Bez konieczności potwierdzania nauki, renta rodzinna przysługuje dzieciom jedynie do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak uczeń  nadal kontynuuje edukację, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Gdy uprawnione  do renty dziecko uczy się to jest ona wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. Zaraz po letnich feriach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o dalszej nauce. Takie potwierdzenie  wydaje placówka, w której dziecko się uczy.

Zaświadczenie o dalszej nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć do ZUS najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają termin do końca października. Chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u  wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Abiturient, który ukończył szkołę średnią i został przyjęty na studia, chcąc otrzymać wypłatę renty  za wrzesień, powinien dostarczyć  zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia. Musi dostarczyć je do nas najpóźniej do końca września. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. – Formalne potwierdzenie, że jest studentem danej szkoły wyższej, musi obowiązkowo dostarczyć na początku października – dodaje rzeczniczka.

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Katarzyna Krupicka

 regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Daj nam znać
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze