Szkoły z internatem dla młodzieży mogą wydawać się rozwiązaniem starej daty. Jednakże, zainteresowanie tego typu placówkami wzrasta. Rodzice często szukają dobrej szkoły z internatem dla swoich dzieci. W obecnych czasach szkoły te posiadają nowoczesne wyposażenie, zaplecze i metody pracy, choć oczywiście w wielu z nich wysoko ceniona jest tradycja.

Pośród szkół zapewniających zakwaterowanie w bursie lub internacie możemy znaleźć szkoły specjalistyczne, takie jak: szkoły muzyczne, artystyczne czy sportowe. Zamieszkanie uczniów na tak zwanym kampusie znacznie ułatwia im dostęp i codzienne korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i zaplecza, na przykład: studia muzycznego, pracowni rzeźbiarskiej lub malarskiej, sali gimnastycznej, obiektów sportowych czy basenów. Oczywiście w tej grupie znajdują się również szkoły ogólnokształcące i technika.

Czym jest szkoła z internatem?

Wiele osób zastanawia się, czym właściwie jest szkoła z internatem. Otóż placówka taka, oprócz edukacji, zapewnia swoim uczniom także zakwaterowanie i wyżywienie. Ten rodzaj szkoły przeznaczony jest szczególnie dla tych, którzy chcą kontynuować swoją edukację poza miejscem aktualnego zamieszkania i uniknąć codziennych dojazdów. Najczęściej są to technika i licea. Szkół podstawowych z internatem jest dużo mniej.

Oprócz internatu możemy także spotkać bursę. Jest to rodzaj internatu, który nie jest przypisany do jednej szkoły. Mieszkają tam uczniowie w różnym wieku, którzy uczęszczają do różnych placówek z danego rejonu. Jest to coś w rodzaju akademika dla młodzieży szkół średnich.

Co ważne, każda szkoła z internatem ma własne wymogi rekrutacyjne. W ich ramach może być konieczna rozmowa kwalifikacyjna, wizyta w szkole czy egzaminy wstępne. Szkoły wyznaczają także własne terminy składania dokumentów.

Dodatkowe programy wsparcia dla uczniów

Niektóre szkoły z internatem bardzo aktywnie wspierają młodzież w rozwoju i podejmowaniu życiowych decyzji. Zapewniają one nie tylko pomoc podczas nauki poprzez tutoring, ale również mają specjalne programy mentoringowe. Dzięki temu pomagają uczniom w przekraczaniu barier naukowych i społecznych.

Jest to możliwe na przykład dzięki fundacjom współpracującym z takimi szkołami. Jedną z takich instytucji jest Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC). Prowadzi ona Program Stypendialny Horyzonty, który zapewnia kompleksowe wsparcie uczniom i uczennicom z całej Polski. Daje on szansę osobom, które chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Na tej podstronie znajduje się mapa szkół i burs z internatem, które są partnerami Fundacji EFC: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/mapa-szkol-internatow-i-burs.

Zalety szkoły z internatem

Szkoły z internatem oferują wiele korzyści – zarówno naukowych, jak i ogólnorozwojowych. Szkoły te chętnie przyjmują uczniów z zagranicy, dzięki czemu młodzież ma szansę uczyć się w międzynarodowym środowisku. Ponadto dzieci uczą się samodzielności i dyscypliny. To także szansa na zbudowanie trwałych relacji zarówno z rówieśnikami, jak i wychowawcami.

Na tej podstronie znajduje się mapa szkół i burs z internatem, które są partnerami Fundacji EFC.

(artykuł partnerski)