W czwartek, 19 stycznia odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Giżycku. 

 

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Giżycku VII kadencji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017-2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016 -2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

19. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku za 2016 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.

22. Wolne wnioski i komunikaty.

23. Zamknięcie sesji.

- R e k l a m a -
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze