Funkcjonariusze W-MOSG w III kwartale 2016 roku przeprowadzili 44 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości zarówno po stronie pracodawców jak i wśród pracowników.

W 35 przypadkach udowodniono nieprawidłowości w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców lub prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko w 2 przypadkach zakończonych kontroli podmiotów gospodarczych nie stwierdzono  działań niezgodnych z prawem.

Natomiast w 7 przypadkach czynności kontrolne trwają. Dominujące kraje pochodzenia cudzoziemców naruszających przepisy to: Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Rumunia, a branże w których stwierdzono nieprawidłowości to  m.in. : budownictwo, gastronomia i usługi hotelarskie.

Podmioty zatrudniające cudzoziemców, jak również sami cudzoziemcy świadczący pracę na terytorium RP winni uwzględniać w swej działalności cykliczne kontrole Straży Granicznej ukierunkowane na przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz nielegalnemu zatrudnieniu. W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku kontroli związanych z ustaleniem legalnego zatrudniania oraz legalnego wykonywania pracy przeprowadzono 60, z czego w 50 stwierdzono nieprawidłowości.

Straż Graniczna przypomina, że za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych, zaś w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1000 zł. Cudzoziemiec wykonujący nielegalnie pracę, oprócz kary finansowej, otrzymuje decyzją administracyjną nakazującą opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz jako pierwszy!

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o