Funkcjonariusze W-MOSG w III kwartale 2016 roku przeprowadzili 44 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości zarówno po stronie pracodawców jak i wśród pracowników.

W 35 przypadkach udowodniono nieprawidłowości w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców lub prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko w 2 przypadkach zakończonych kontroli podmiotów gospodarczych nie stwierdzono  działań niezgodnych z prawem.

Natomiast w 7 przypadkach czynności kontrolne trwają. Dominujące kraje pochodzenia cudzoziemców naruszających przepisy to: Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Rumunia, a branże w których stwierdzono nieprawidłowości to  m.in. : budownictwo, gastronomia i usługi hotelarskie.

Podmioty zatrudniające cudzoziemców, jak również sami cudzoziemcy świadczący pracę na terytorium RP winni uwzględniać w swej działalności cykliczne kontrole Straży Granicznej ukierunkowane na przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz nielegalnemu zatrudnieniu. W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku kontroli związanych z ustaleniem legalnego zatrudniania oraz legalnego wykonywania pracy przeprowadzono 60, z czego w 50 stwierdzono nieprawidłowości.

Straż Graniczna przypomina, że za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych, zaś w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1000 zł. Cudzoziemiec wykonujący nielegalnie pracę, oprócz kary finansowej, otrzymuje decyzją administracyjną nakazującą opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj swój komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o