Prawomocny wyrok w sprawie zajścia z udziałem żołnierzy w Giżycku

2
Reklama

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 7 października 2019 r. wydał wyrok w sprawie odwoławczej trzech mężczyzn oskarżonych o znieważenie oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec interweniujących funkcjonariuszy. Sąd obniżył o połowę zadośćuczynienia orzeczone od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonych funkcjonariuszy.

Arkadiusz K., Piotr B. oraz Robert  J. zostali oskarżeni o to, że w dniu 15 września 2016 r. w jednym z giżyckich hoteli znieważyli troje interweniujących funkcjonariuszy policji i strażnika miejskiego oraz stosowali wobec nich groźby i przemoc (wobec policjantów) w celu zmuszenia ich do zaniechania podjętej interwencji. Arkadiusz K. dodatkowo otrzymał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej pracownika hotelu oraz pomówienia pracownicy hotelu.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 29 marca 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Giżycku.  Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 4 marca 2019 r. Sąd Rejonowy uznał oskarżonych za winnych znieważenia trojga funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz jednego strażnika Straży Miejskiej w Giżycku, a także stosowania gróźb i przemocy wobec funkcjonariuszy w celu zmuszenia ich do zaniechania podjętej interwencji.

Arkadiusz K., który został uznany również za winnego naruszenia nietykalności cielesnej jednego z pracowników hotelu, otrzymał karę łączną grzywny w kwocie 9,6 tys. zł. Sąd zasądził od niego także kwoty po 6 tys. zł na rzecz dwóch pokrzywdzonych policjantek, kwotę 4 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego policjanta oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela Sąd umorzył postępowanie karne wobec Arkadiusza K. o czyn dotyczący pomówienia pracownicy hotelu.

Piotr B. wyrokiem w powyższej sprawie został skazany na karę łączną grzywny w kwocie 10 tys. zł. Sąd zasądził od oskarżonego także kwoty po 4 tys. zł na rzecz dwóch pokrzywdzonych policjantek, kwotę 6 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego policjanta oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Z kolei Robertowi J. została wymierzona kara łączna grzywny w kwocie 7,2 tys. zł. Sąd zasądził od oskarżonego również kwoty po 4 tys. zł na rzecz trojga pokrzywdzonych policjantów oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Apelacje od wyroku sądu pierwszej instancji wnieśli obrońcy oskarżonych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 7 października 2019 r. zmienił zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji w ten sposób, że obniżył o połowę zadośćuczynienia orzeczone od Arkadiusza K., Piotra B. i Roberta  J. na rzecz pokrzywdzonych funkcjonariuszy. W pozostałej części zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy.

Sąd odwoławczy podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że sąd pierwszej instancji dokonał trafnej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów i następnie poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne. Sąd odniósł się również do kwestii zadośćuczynień za doznaną krzywdę orzeczonych od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonych, wskazując, że zostały one obniżone o połowę po to, aby odpowiadały wysokościom zadośćuczynień przyznawanym w innych tego typu sprawach.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie 

 

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Zed
Zed
21 stycznia 2021 12:49

Ha ha. Hi hi. Oni dalej są w armii i piastują wysokie stanowiska.

Darek
Darek
8 października 2019 09:12

Brawo widać kto idzie…. Liz