Państwowa Agencja Atomistyki: Komunikat na temat sytuacji w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia

0

W związku z sytuacją w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PAA otrzymała informację z ukraińskiego urzędu dozoru jądrowego w ramach międzynarodowego systemu wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych (ang. USIE), że o godz. 17:00 wszystkie obiekty na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej zostały przejęte przez obce siły zbrojne. Nie odnotowano ofiar ani nie doszło do żadnych zniszczeń. PAA pozostaje w stałym kontakcie z urzędem dozoru jądrowego Ukrainy (ang. State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine).

Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych zmian w wynikach pomiarów promieniowania jonizującego w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA prowadzi stały monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju. Dane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (ang. Permanent Monitoring Station – PMS) publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Agencji.

Czym są stacje PMS?

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, jak również wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego.

Stacje systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki pomiarom spektrometrycznym umożliwiają wykrycie pojawienia się w środowisku śladowych ilości izotopów pochodzenia sztucznego, co pozwala na wczesne i sprawne reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.

PAA w ostatnich latach dokonała istotnej modernizacji sieci stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na urządzenia nowego typu. Stacje zostały rozlokowane m.in. wzdłuż całej wschodniej granicy kraju umożliwiając bieżącą ocenę sytuacji radiacyjnej w przypadku gdyby zdarzenie radiacyjne miało miejsce na terenie krajów sąsiadujących.

(źródło: PAA)

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze