Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Giżycko: Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego

0

Wójt Gminy Giżycko ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko.

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Giżycko: https://bip.ugg.pl/wiadomosci/8133/wiadomosc/632449/ogloszenie_o_konkursie_na_stanowisko_pracy__podinspektora_w_refe

Urząd Gminy Giżycko