Reklama

Osoby powracające z zagranicy podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie indywidualnej lub zbiorowej. Co do zasady kwarantanna powinna zostać odbyta w miejscu zamieszkania.

Jeśli jednak taka możliwość zostaje wykluczona z przyczyn nadzwyczajnych obowiązują odpowiednie wytyczne i polecenia Wojewody wydane:

  • wójtom, burmistrzom i prezydentom w zakresie kwarantanny indywidualnej oraz
  • starostom w zakresie kwarantanny zbiorowej.

INDYWIDUALNA KWARANTANNA – na podstawie wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zabezpieczenie osób, które mają odbyć kwarantannę np. w związku z powrotem z zagranicy, w przypadku braku możliwości zastosowania podstawowego rozwiązania, czyli odbycia kwarantanny w miejscu zamieszkania, stanowi zadanie gminy (wójtowie, burmistrzowie i ich jednostki pomocy społecznej). W tej sytuacji proszę bezpośrednio kontaktować się ze służbami wójtów i burmistrzów z miejsca Państwa zamieszkania. Poniżej załączamy wskazane przez gminy całodobowe numery tel. dyżurnych:

Miasto Giżycko

Bezpłatny tel. alarmowy 986 (numer obowiązujący w granicach administracyjnych miasta, dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych)
Tel.: +48 87 4285754

Gmina Giżycko

Telefon kontaktowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, dostępny w godz. 7.00 – 19.00 Tel. 530 006 068

Miasto i Gmina Ryn

Tel.: 662 091 079

Gmina Kruklanki

Tel. Stacjonarny Urzędu Gminy od 700-1500 – 874217002
Po godz. 1500
GOPS 509459827
Wójt 572297015

Gmina Miłki

OSP Miłki Tel.
609 612 767
Wójt Gminy Miłki
Tel. 887 883 888.

Gmina Wydminy

Sekretarz Gminy tel. 728988501

KWARANTANNA ZBIOROWA – na podstawie polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2.04.2020r. (poniżej) decyzję w sprawie kwarantanny zbiorowej podejmuje Starosta po przedłożeniu wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej dla miejsca zamieszkania osoby mającej odbyć kwarantannę. Bez przedłożonego wywiadu środowiskowego Starosta nie może podjąć decyzji o skierowaniu na kwarantannę.

W przypadku posiadania wywiadu środowiskowego kwalifikującego osobę do kwarantanny ze względu na warunki socjalno-bytowe proszę kontaktować się z Powiatowym Centrum Zarządzani Kryzysowego w Giżycku pod nr tel. 87 429-91-00

Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2020r.
Obowiązki gmin w zakresie kwarantanny indywidualnej wskazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Źródło: Starostwo Powiatowe w Giżycku 

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze