Gmina Giżycko realizuje projekt pn. „Wsparcie uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Giżycko oraz poprawa warunków edukacji sportowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”

0

Gmina Giżycko uprzejmie informuje, że przystępuje do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wsparcie uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Giżycko oraz poprawa warunków edukacji sportowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”.

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej oraz wsparcie dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Giżycko poprzez zakup wyposażenia do pracowni szkolnych i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt obejmuje trzy szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko, tj.: Szkołę Podstawową im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach, Szkołę Podstawową im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym oraz Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Upałtach.

W ramach projektu gmina Giżycko doposaży:

  • pracownie matematyczną w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz pracownie
  • spec. w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze SPE – w SP w Bystrym;
  • pracownie dydaktyczną w nowoczesny sprzęt (TIK)- w SP w Wilkasach;
  • w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki – w SP w Bystrym, SP w Upałtach, SP w Wilkasach.

Wartość projektu ogółem: 242.591.62
Wnioskowane dofinansowanie: 201.108.45
Procent dofinansowania: 82.90

Urząd Gminy Giżycko