Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko

0

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Giżycku już po raz kolejny realizuje przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko zadanie pn.: Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 87 734 13 26.

Źródło: Urząd Gminy Giżycko