Aktywne Giżycko

Stowarzyszenie Aktywne Giżycko. 

Celami AKTYWNEGO GIŻYCKA są:

1) aktywne działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców powiatu giżyckiego w życiu publicznym i kulturalnym;

2) aktywna promocja i przyczynianie się do rozwoju powiatu giżyckiego;

3) aktywna pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających mieszkańcom powiatu giżyckiego pełnienie funkcji społecznych i zawodowych;

4) inspirowanie mieszkańców powiatu giżyckiego do podejmowania aktywnej działalności gospodarczej;

5) ułatwianie kontaktów z instytucjami użyteczności publicznej i organizacjami pozarządowymi;

6) aktywna promocja kultury, w szczególności tworzonej przez artystów powiatu giżyckiego;

7) działania na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców;

8) aktywne propagowanie idei samorządności i więzi społecznych wśród mieszkańców powiatu giżyckiego;

9) aktywna promocja ekologii i ochrony środowiska;

10) aktywna promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;

11) aktywne działania na rzecz promocji i rozwój lokalnej infrastruktury;

12) działania na rzecz poszerzenia świadomości i potrzeby troskę o wspólne mienie mieszkańców powiatu giżyckiego;

13) aktywne działanie na rzecz zwiększenia tożsamości historycznej regionu;

14) angażowanie Giżycczan zamieszkałych poza powiatem giżyckimdo promocji i aktywizacji życia miasta;

15) pomoc materialna szczególnie potrzebującym mieszkańcom powiatu giżyckiego.

Strona stowarzyszenia https://www.facebook.com/aktywnegizycko/

Źródło: facebook.com/Aktywne Giżycko