Zamieszkaj w Kruklankach! Gmina Kruklanki ogłosiła przetarg na sprzedaż 18 działek do zabudowy mieszkaniowej

0

Gmina Kruklanki ogłosiła przetarg na sprzedaż 18 działek do zabudowy mieszkaniowej z możliwością prowadzenia usług nieuciążliwych.

Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (do granicy działek).

Szczegóły na stronie internetowej:

Ogłoszenie o przetargu z dnia 16.11.2022 r. Wójt Gminy Kruklanki ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości – obręb Kruklanki (warmia.mazury.pl)

lub w Urzędzie Gminy w Kruklankach.