Warto zobaczyć

Twierdza Boyen

Wzniesioną na zachód od miasta w latach 1843-1855 twierdzę nazwano na cześć pruskiego ministra wojny Hermana von Boyen, inicjatora jej budowy. To jedno z najlepiej zachowanych w Polsce XIX-wiecznych dzieł fortyfikacyjnych. Nieregularny zarys twierdzy tworzy sześć bastionów: Ludwig, Leopold, Hermann, Schwert (Miecz), Recht (Prawo) i Licht (Światło). Do wnętrza prowadzą cztery bramy: Giżycka, Kętrzyńska, Prochowa i Wodna. Dookoła twierdzy wznosi się wysoki wał z murem Carnota (mur ze strzelnicami karabinowymi) oraz fosą.

Obiekt był systematycznie rozbudowywany. W 1939 r. twierdza stanowiła najważniejszy element umocnień rozmieszczonych na powierzchni 110 km, liczących ponad dwieście schronów bojowych. Latem 1914 i w lutym 1915 r. twierdzę bez powodzenia szturmowali Rosjanie. Zimą 1945 r. zajęli ją bez walki. Obiekt można zwiedzać, ciekawy jest zwłaszcza spacer po fortecznych zaułkach. W budynku koszarowym mieści się Muzeum Twierdzy Boyen. Wejście na teren twierdzy prowadzi przez Bramę Giżycką.

boyen

Most obrotowy

Powstanie kanałów mazurskich i rozwój żeglugi parowcowej wymusiły wybudowanie w latach 50-tych XIX wieku mostu obrotowego. Konstrukcja mostu w tamtym czasie nie była zbyt dopracowana. Pierwotnie na boki odchylały się jego obydwie połowy. 4 września 1859 roku, gdy na most wjechał mocno wyładowany wóz towarowy, oba końce mostu nie wytrzymały i obsunęły się. Powodem nieszczęścia było niewystarczające przyśrubowanie obu krańców mostu. Po tym wydarzeniu pomyślano o nowym rozwiązaniu technicznym, mianowicie o obrocie jednocześnie całości mostu (tak jak obecnie).
W 1889 roku ówcześni inżynierowie z firmy Bechelt C.O. Grundberg und Shel z Zielonej Góry skonstruowali ponad 20-metrowej długości i 8-metrowej szerokości ruchome przęsło o oryginalnym sposobie zwodzenia w bok. Most ważący ponad 100 ton za pomocą odpowiednich przełożeń może być obracany ręcznie przez jednego operatora. Konstrukcja mostu okazała się solidna, z wieloma technicznymi udoskonaleniami i wzbudziła wiele zachwytów wśród ówczesnych mieszkańców oraz turystów.
W latach 1960-1970 w ramach modernizacji, most został wyposażony w napęd elektryczny, co doprowadziło do zniszczenia nabrzeża (poprzez silne uderzenia). Na historycznym moście ustawiono most saperski. Dopiero od 1993 r. most obrotowy został ponownie otwarty. Obecnie jego obsługa odbywa się ręcznie, zgodnie z pierwotnym założeniem konstruktorów. Cała operacja otwierania mostu zajmuje jednemu człowiekowi ok. 5 min. Jest jedną z niewielu tego typu konstrukcji w Europie. Most otwierany jest według sezonowego rozkładu.

most

 Kanał Łuczański

Kanał Giżycki (Łuczański) łączy jeziora Niegocin i Kisajno, ma długość 2130 m. Kanał został zbudowany w latach 1765-1772, a w latach 40-stych XIX wieku pogłębiony i oczyszczony. Na kanale znajdują się cztery mosty, dwa drogowe, jeden kolejowy i jeden obrotowy, a także piesza kładka. W zależności od regulacji stanu wody na śluzie w Karwiku, Kanał Giżycki płynie na północ, lub na południe.

kanał

Zamek krzyżacki

Skrzydło zamku pokrzyżackiego z XIV w., była siedziba komornika, starosty oraz komendanta twierdzy. Położony tuż nad brzegiem Niegocina. Pierwotnie zlokalizowany prawdopodobnie na miejscu starego grodziska pruskiego. Zniszczony przez Litwinów w 1365 r. Budowę nowego zamku zakończono ok. 1377 r. Stanowił on istotny element łańcucha krzyżackich strażnic zabezpieczających pogranicze litewsko-jaćwieskie. Ponownie zniszczony i odbudowany na nowym miejscu po wojnie 13-letniej. Wybudowany na planie czworoboku, pierwotnie jednoskrzydłowy z podzamczem, otoczony fosą. Przebudowywany w XVI i XVII w. zatracił cechy obronne. W 1749 r. spłonęły całkowicie dwa dobudowane skrzydła mieszkalne, natomiast po 1945 r. rozebrano budynek posadowiony na południowym murze kurtynowym, z niską cylindryczną basztą w części wschodniej.
Obecnym właścicielem obiektu jest Spółka “Zamek Giżycki”. Inwestor, odwzorowując XIV-wieczny zamek krzyżacki, wybudował eksluzywny hotel. W ramach projektu, do istniejącej budowli dobudowano trzy skrzydła oraz basztę. Obiekt został oddany do użytku w 2011 roku.

zamek

Wieża ciśnień

Wieża została wybudowana w 1900 roku i działała do roku 1996. Obecnie pełni funkcje turystyczne. Za szklaną kopułą na szczycie wieży zorganizowano punkt widokowy na jezioro Niegocin. W budynku mieszczą się także: kawiarnia, sklep z pamiątkami, galeria oraz niewielkie muzeum.

wieża

Krzyż Brunona

Wzgórze nad Niegocinem z wzniesionym w 1910 r. przez mieszkańców Giżycka żeliwnym krzyżem upamiętniającym prawdopodobne miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (1009 r.)

krzyż

Molo w Giżycku

Molo w Giżycku zostało wybudowane w 1970 roku. W roku 2011 dokonano jego przebudowy w ramach programu rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej. W chwili obecnej molo spełnia wiele funkcji. Jest miejscem spacerowym zarówno dla mieszkańców jak i turystów oraz miejscem wypoczynku, spotkań i zabaw. Stanowi doskonały ciąg pieszo-rowerowy. Jest jednocześnie falochronem oddzielającym port od jeziora. Oddziela również port od plaży i kąpieliska.

SAMSUNG CSC

Grekokatolicka Cerkiew 

Cerkiew Trójcy Przenajświętszej zbudowano w latach w 1991-1995. Ikonostas z 1998 roku. Odnowiony w 2009 r. Cerkiew mieści się przy ulicy Białostockiej, na skrzyżowaniu ze Staszica. Wcześniej grekokatolicy modlili się w kościele ewangelickim. W giżyckiej cerkwi odbywają się od 9 lat Jesienne Koncerty Muzyki Cerkiewnej.

Grekokatolicy, grupa chrześcijan obrządku bizantyjskiego, pozostająca w unii z Rzymem. Przyjmujących dogmatykę katolicką, zwłaszcza dogmat o pochodzeniu Ducha Świętego także od Boga Syna, uznających papieża za głowę kościoła oraz m.in. naukę o czyśćcu. Grekokatolicy zachowują jednak odrębności liturgii i prawa kościelnego, obrządku, organizacji diecezjalnej. Na terenach Warmii i Mazur są to Ukraińcy przesiedleni na te tereny w 1947 r. w ramach tzw. “akcji Wisła”, dokonanej w celu usunięcia wybranych grup ludnościowych, m.in. Ukraińców, jak również rodzin mieszanych polsko-ukraińskich, głównie z terenów Polski południowo-wschodniej, na Ziemie Odzyskane. W zamyśle miała uderzyć w struktury Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

cerkiew

Kładka nad torami

Wybudowana została z myślą o bezpiecznym dostępie z centrum miasta do Jeziora Niegocin, w pobliżu którego znajduje się ulica Kolejowa oraz szeroka, wielotorowa linia kolejowa z trakcją elektryczną. Kładka zlokalizowana jest pomiędzy pasażem w centrum miasta a portem Ekomarina. Jest bardzo przestrzenna, wygodna i estetyczna. Po obu stronach promenady wiodą na nią schody wejściowe. Osoby niepełnosprawne i z wózkami mogą skorzystać z windy. Znacznie poprawia komfort życia mieszkańców oraz przybywających tu licznie turystów. W połączeniu z Pasażem Portowymstwarza świetne rozwiązanie komunikacji przestrzennej miasta, podnosząc jednocześnie jego atrakcyjność turystyczną. Do użytku oddane została 11 września 2011 r. Wymiary i parametry: całkowita długość konstrukcji 71,2 m, rozpiętości przęseł 56,12 + 14,48 m, szerokość chodnika na kładce 5,0 m.

kładka

Las miejski

Las miejski wraz z prawami miejskimi został nadany mieszkańcom Loetzen (obecnie Giżycko) w 1612 roku. Na początku las nazywano Dębowym Lasem (Eichenwald), a od 1858 roku przyjęto nazwę Las Miejski. Pod koniec XIX wieku zaczyna się tam gwałtownie rozwijać ruch turystyczny. W 1891 roku na Wzgórzu Wilhelma, na wysokości 170 m n.p.m., zbudowano wieżę widokową (wysoką na 20 m). Można było zobaczyć teren o powierzchni 60 km kwadratowych (Jezioro Niegocin, Tryd, Kisajno i inne). Wysadzono ją w powietrze w 1914 roku (Niemcy). Obecnie koło tego miejsca mieści się nowy cmentarz dla mieszkańców Giżycka i okolic, a miejsce, gdzie stała wieża, posiada nazwę Imionecka Góra.

Towarzystwo na Rzecz Upiększania Miasta zbudowało promenadę prowadzącą do lasu miejskiego. Jej fragmentem jest pomnik przyrody – Aleja Lipowa. Wyznaczono liczne trasy turystyczne, np. tzw. Grzebień, ciąg wzgórz morenowych (obecnie ul. Leśna w Gajewie). Punktem docelowym była strzelnica i restauracja przy stawie karpiowym. Na stawie znajdował się domek dla pary łabędzi niemych. Po I wojnie światowej po drugiej stronie stawu karpiowego, naprzeciw punktu widokowego (ławeczek na pomoście), postawiono pomnik poległym w czasie I wojny światowej żołnierzom niemieckim (nazwiska niemieckie i polskie – mazurskie) z 82. Królewskiego Pułku Artylerii Polowej. Pomnik przedstawiał dwóch przykucniętych artylerzystów. Po II wojnie światowej infrastruktura turystyczno-rekreacyjna lasu miejskiego, w tym pomnik, uległa dewastacji. Obecnie las miejski ponownie spełnia funkcję turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkową; jest tam miejsce na grilla, są altanki, ściana wspinaczkowa, boiska, można uprawiać jogging, wyznaczono również ścieżkę dydaktyczną. Funkcjonuje tam także Izba Edukacji Leśnej “Quercus”. Ponadto warto zobaczyć pomnikowe dęby: “Wojciech” (640 lat),”Wyniosły”, “Dowejko”, “Domejko” i inne. Zachęcam do odwiedzenia lasu miejskiego koło Giżycka.

las