Regulamin dodawania ogłoszeń drobnych

 1. Na portalu GIZYCKO.INFO na stronie www.gizycko.info/ogloszenia są publikowane ogłoszenia drobne, zlecane poprzez stronę internetową, zwaną dalej formularzem.
 2. Ogłoszenia drobne zlecone poprzez formularz zostaną opublikowane, jeżeli można ich treść zaliczyć do jednej z następujących kategorii: sprzedam, oddam, pożyczę, użyczę, wydzierżawię, kupię, szukam, znalazłem, wykonam, pomogę, oferuję, z wyjątkiem ogłoszeń towarzyskich oraz o treści odnoszącej się do papierosów, alkoholu, środków odurzających, leków na receptę, broni, a także  rzeczy, których handel jest zabroniony przez polskie prawo.
 3. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia – następnie jest usuwane.
 4. Aby zlecić publikację ogłoszenia, należy wypełnić ten formularz.
 5. W ogłoszeniu drobnym opublikowana zostanie treść ogłoszenia oraz numer telefonu. Adres email służy wyłącznie do ewentualnego kontaktu redakcji, gdyby trzeba było wyjaśnić jakieś niejasności dotyczące publikacji lub treści ogłoszenia.
 6. Treść ogłoszenia nie powinna naruszać polskiego prawa oraz zasad współżycia społecznego.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia publikacji ogłoszenia.
 8. Nie ma możliwości modyfikacji treści ogłoszeń. Jeśli treść jest niepoprawna, ogłoszenie należy usunąć.
 9. Usuwanie ogłoszenia:
  – na wniosek zleceniodawcy: Aby usunąć opublikowane ogłoszenie należy z telefonu, którego numer został podany w treści ogłoszenia, wysłać SMS na numer 720-878-381 (koszt wg cennika danego operatora) z prośbą o usunięcie ogłoszenia. Jeśli z danego numeru jest opublikowanych kilka ogłoszeń, a chodzi o usunięcie jednego, należy napisać w treści SMS, które ogłoszenie usunąć. Ogłoszenie jest usuwane w ciągu 48 godzin.
 10. Nie publikujemy ogłoszeń w których zbędnie użyto WIELKICH LITER lub innych „ozdobników”, a także takich w których użyto innych „sposobów” w celu wyróżnienia ogłoszenia na tle pozostałych.
 11. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne:
  – z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Redakcja GIZYCKO.INFO nie odpowiada za treść ogłoszeń.
 13. Ogłoszenia są dodawane na GIZYCKO.INFO w ciągu 48 godzin (zazwyczaj ogłoszenia dodawane są codziennie w porze wieczorowej).