Most obrotowy

 

TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO 2016

1. Od 1 do 28 kwietnia, od 4 do 25 maja oraz od 12 września do 31 października, w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy,  obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego:

10.35 – 10.55
12.05 – 12.55

13.35 – 14.25

16.05 – 17.25

Przejezdny dla ruchu kołowego:

11.00 – 12.00

13.00-13.30

14.30 – 16.00
17.30 – 10.30

2. Od 29 kwietnia do 3 maja i od od 26 maja do 11 września most będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w wymienionym przedziale godzinowym:

Otwierany dla ruchu wodnego:

8.05 – 8.25

10.35 – 10.55

12.05 – 12.55

13.35 – 14.25

16.05 – 17.25

18.35 – 18.55

 

Przejezdny dla ruchu kołowego:

8.30 – 10.30

11.00 – 12.00

13.00 – 13.30

14.30 – 16.00

17.30 – 18.30

19.00 – 8.00

 

UWAGA. W przypadku rozpoczęcia remontu Kanału Niegocińskiego,wprowadzone zostanie dodatkowe otwarcie mostu dla ruchu wodnego w godz. 20.30 – 21.00.

 Na potrzeby wykonywania akcji technicznych przez administratora drogi wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Giżycku), po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu, umożliwia się uruchamianie dodatkowej przeprawy w godzinach 7.30-7.45.

 3. Od 1 listopada 2016 do 31 marca 2017  most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.

4. Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most  będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

Kontakt telefoniczny z obsługą mostu:
tel. komórkowy 694 416 394, tel. stacjonarny 87 428 12 56

Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą mostu, sterówka mostu obrotowego wyposażona jest również w radiotelefon, który pracuje na 9 kanale pasma morskiego 156,450 MHz.